Asociația Excelsior a organizat în perioada 22.01.2018 – 29.01.2018 sesiuni de informare a comunităților locale cu privire la ariile naturale protejate vizate de proiectul “Elaborarea planurilor de management pentru ROSCI0287 Comloșu Mare, ROSCI0338 Pădurea Paniova și ROSCI0345 Pajiștea Cenad”.

S-au organizat și s-au desfășurat șapte sesiuni de informare la primăriile din localitățile Comloșu Mare, Sânnicolau Mare, Cenad, Sânpetru Mare, Saravale, Ghizela și Secaș, la care au participat 145 de persoane, fiind implicați la aceste întâlniri lideri locali de opinie( primari, profesori, consilieri locali,administratori de ferme și asociații agricole).

În cadrul acestor sesiuni de informare și conștientizare au fost prezentate informații privind speciile și habitatele de importanță comunitară ca obiectiv de conservare a siturilor, modalitățile de aplicare a restricțiilor cu privire la menținerea și creșterea statutului de conservare a populațiilor acestor specii și habitate, oportunitățile de promovare și dezvoltare a comunităților locale prin crearea siturilor Natura 2000.

Arii protejate

Lista Parcurilor Naţionale din România:

1. Parcul Naţional Retezat, înfiinţat in 1935, este primul parc naţional de pe cuprinsul ţării;
2. Parcului Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş este localizat în Munţii Hăşmaş;
3. Parcul Naţional Buila-Vânturariţa cuprinde creasta calcaroasă liniară a Masivului Buila-Vânturariţa.

Lista Parcurilor Naturale din România:

1. Parcul Natural Lunca Muresului este o arie protejată constituită în România, în aval de municipiul Arad;
2. Parcul Natural Apuseni este situat în vestul României, în partea central-nord-vestică a Munţilor Apuseni;
3. Parcul Natural Bucegi este situat în partea estică a Carpaților Meridionali.

citeste mai departe