“Elaborarea planurilor de management pentru ROSCI0287 Comloşu Mare, ROSCI0338 Pădurea Paniova şi ROSCI0345 Pajiştea Cenad"

Beneficiar: Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei Excelsior
Proiectul beneficiază de o sumă de 1.941.115,00 lei, 100% nerambursabili, asigurați din Fondul European de Dezvoltare Regionala al UE 1649947,75 lei  și de la bugetul de stat 291167,25 lei.
Perioada de implementare: 01.05.2017 – 30.04.2020

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă menținerea sau îmbunătăţirea, după caz, a stării de conservare a speciilor și habitatelor de importanţă comunitară din siturile Natura 2000 ROSCI0287 Comloşu Mare, ROSCI0338 Pădurea Paniova şi ROSCI0345 Pajiştea Cenad, prin elaborarea planurilor de management ale acestora şi conştientizarea populaţiei cu privire la necesitatea şi importanţa implementării măsurilor de management.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare a cel putin 2 specii de mamifere de importanta conservativa de pe teritoriul ROSCI0287 Comlosu Mare, 1 habitat de importanta comunitara de pe teritoriul ROSCI0338 Padurea Paniova si 2 specii de mamifere de importanta comunitara de pe teritoriul ROSCI0345 Pajistea Cenad, prin studiul lor si elaborarea strategiilor de conservare a acestora, pana in luna 26 a proiectului.
2. Mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare a cel putin 2 specii de mamifere de importanta conservativa de pe teritoriul ROSCI0287 Comlosu Mare, 1 habitat de importanta comunitara de pe teritoriul ROSCI0338 Padurea Paniova si 2 specii de mamifere de importanta comunitara de pe teritoriul ROSCI0345 Pajistea Cenad, prin elaborarea si aprobarea planurilor de management ale ariilor naturale protejate, pana la incheierea proiectului.
3. Participarea la dezvoltarea durabila a comunitatilor locale, prin studiul speciilor, al aspectelor socio-economice, al factorilor mediului abiotic si folosirea lor la stabilirea masurilor de conservare a speciilor si habitatelor, precum si la elaborarea documentelor programatice pentru 7 UAT-uri - Cenad, Comlosu Mare, Ghizela, Saravale, Sânnicolau Mare, Sânpetru Mare, Secas, in perioada de sustenabilitate a proiectului.
4. Cresterea capacitatii institutionale de management a ariilor naturale protejate ROSCI0287 Comlosu Mare, ROSCI0338 Padurea Paniova si ROSCI0345 Pajistea Cenad pentru custode – Asociatia pentru Promovarea Valorilor Naturale si Culturale ale Banatului si Crisanei Excelsior, prin achizitia de echipamente specifice, pana in luna 8 a proiectului.
5. Cresterea gradului de constientizare a populatiei privind starea de conservare a ariilor naturale protejate ROSCI0287 Comlosu Mare, ROSCI0338 Padurea Paniova si ROSCI0345 Pajistea Cenad si conservarea naturii in general, cu peste 20%, pana la incheierea proiectului.În perioada de implementare sunt prevăzute o serie de activităţi, dintre care menţionăm:
1.    Inventarierea, cartografierea, determinarea stării actuale de conservare şi elaborarea strategiilor de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară din ROSCI0287 Comloşu Mare, ROSCI0338 Pădurea Paniova şi ROSCI0345 Pajiştea Cenad.
2.    Inventarierea factorilor antropici cu influenţă negativă asupra stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară.
3.    Elaborarea de studii privind statutul socio-economic al comunităţilor locale și studiul mediului abiotic de pe teritoriul a șapte UAT-uri, Cenad, Comloşu Mare, Ghizela, Saravale, Sânnicolau Mare, Sânpetru Mare și Secaş, pe teritoriul județului Timiș.
4.    Elaborarea și aprobarea planului de management pentru ROSCI0287 Comloşu Mare, ROSCI0338 Pădurea Paniova şi ROSCI0345 Pajiştea Cenad.
5.    Activități de informare și conștientizare a comunităților locale, precum și acțiuni de consultare a acestora în perioada de elaborare a planului de management.

Rezultate asteptate:
1. A.1.1. - un raport de studiu pentru determinarea starii actuale de conservare a unui habitat de importanta comunitara din situl ROSCI0338 Padurea Paniova;
- un habitat de importanta conservativa cu stare de conservare determinata pe teritoriul sitului ROSCI0338 Padurea Paniova;
2. A.1.2 - 2 rapoarte de studiu pentru determinarea starii actuale de conservare a 2 specii de mamifere de importanta conservativa din siturile ROSCI0287 Comlosu Mare si ROSCI0345 Pajistea Cenad;
- 2 specii de mamifere de importanta conservativa cu stare de conservare determinata pe teritoriul siturilor ROSCI0287 Comlosu Mare si ROSCI0345 Pajistea Cenad;
3. A.2.1. - 3 rapoarte privind factorii antropici cu influenta negativa identificati si evaluati pentru speciile si habitatele de importanta conservativa comunitara si nationala de pe teritoriile siturilor ROSCI0287 Comlosu Mare, ROSCI0338 Padurea Paniova si ROSCI0345 Pajistea Cenad;
- 3 seturi de factori antropici cu influenta negativa identificati si evaluati pentru speciile si habitatele de importanta conservativa comunitara si nationala de pe teriroriile siturilor ROSCI0287 Comlosu Mare, ROSCI0338 Padurea Paniova si ROSCI0345 Pajistea Cenad;
4. A.2.2. – 3 rapoarte de activitate privind evaluarea factorilor socio-economici ai UAT-urilor cu suprafete pe teritoriile siturilor ROSCI0287 Comlosu Mare, ROSCI0338 Padurea Paniova si ROSCI0345 Pajistea Cenad;
- 7 UAT-uri (Cenad, Comlosu Mare, Ghizela, Saravale, Sânnicolau Mare, Sânpetru Mare, Secas), evaluate din punctul de vedere al factorilor socio-economici
5. A.2.3. – 3 rapoarte de activitate privind studiul factorilor abiotici care se manifesta la nivelul ariilor naturale protejate ROSCI0287 Comlosu Mare, ROSCI0338 Padurea Paniova si ROSCI0345 Pajistea Cenad
- 3 seturi de factori abiotici evaluati pe teritoriul ariilor naturale protejate, câte unul pentru fiecare sit, ROSCI0287 Comlosu Mare, ROSCI0338 Padurea Paniova si ROSCI0345 Pajistea Cenad 16
6. A.3.1. - harti de distributie realizate pentru speciile si habitatele de importanta comunitara de pe teritoriul ariilor naturale protejate ROSCI0287 Comlosu Mare, ROSCI0338 Padurea Paniova si ROSCI0345 Pajistea Cenad.
- 2 harti de distributie pentru speciile de mamifere de importanta comunitara de pe teritoriul ROSCI0287 Comlosu Mare
- 2 harti de distributie pentru speciile de mamifere de importanta comunitara de pe teritoriul ROSCI0345 Pajistea Cenad
- 1 harta de distributie a habitatului de importanta comunitara de pe teritoriul ROSCI0338 Padurea Paniova.
- 15 harti de localizare a factorilor antropici cu influenta negativa asupra speciilor si habitatelor de pe teritoriul ariilor naturale
protejate vizate.
- 30 harti de localizare a factorilor abiotici de pe teritoriul ariilor naturale protejate vizate.
7. A.3.2. – harti cadastrale GIS, realizate, cu identificarea categoriilor de folosinta a terenurilor si a tipurilor de proprietari de pe
teritoriul siturilor ROSCI0287 Comlosu Mare, ROSCI0338 Padurea Paniova si ROSCI0345 Pajistea Cenad.
- 3 harti GIS de identificare a categoriilor de folosinta a terenurilor de pe teritoriul ROSCI0287 Comlosu Mare, ROSCI0338
Padurea Paniova si ROSCI0345 Pajistea Cenad, câte una pentru fiecare sit.
- 3 harti GIS de identificare a tipurilor de proprietari de pe teritoriul ROSCI0287 Comlosu Mare, ROSCI0338 Padurea Paniova si
ROSCI0345 Pajistea Cenad, câte una pentru fiecare sit.8. A.3.3. - 3 baze de date GIS suport realizata pentru planurile de management ale siturilor ROSCI0287 Comlosu Mare,
ROSCI0338 Padurea Paniova si ROSCI0345 Pajistea Cenad, câte una pentru fiecare sit.
- 3 planuri de management pentru siturile ROSCI0287 Comlosu Mare, ROSCI0338 Padurea Paniova si ROSCI0345 Pajistea
Cenad, câte unul pentru fiecare sit, cu baze de date GIS suport.
9. A.4.1. – 5 de strategii de conservare (fise de prezentare cu masuri de conservare) elaborate pentru speciile si habitatele de
importanta conservativa comunitara si nationala de pe teritoriul siturilor ROSCI0287 Comlosu Mare, ROSCI0338 Padurea
Paniova si ROSCI0345 Pajistea Cenad.
- 2 specii de mamifere de pe teritoriul ROSCI0287 Comlosu Mare, 2 specii de mamifere de pe teritoriul ROSCI0345 Pajistea
Cenad, 1 habitat de pe teritoriul ROSCI0338 Padurea Paniova cu strategii de conservare elaborate.
10. A.4.2. – 5 planuri de monitorizare stabilite pentru speciile si habitatele de importanta conservativa comunitara si nationala de
pe teritoriul siturilor ROSCI0287 Comlosu Mare, ROSCI0338 Padurea Paniova si ROSCI0345 Pajistea Cenad.
- 2 specii de mamifere de pe teritoriul ROSCI0287 Comlosu Mare, 2 specii de mamifere de pe teritoriul ROSCI0345 Pajistea
Cenad, 1 habitat de pe teritoriul ROSCI0338 Padurea Paniova cu planuri de monitorizare stabilite.
11. A.4.3. – un plan de management pentru ROSCI0287 Comlosu Mare elaborat.
- 2 specii de mamifere de pe teritoriul sitului ROSCI0287 Comlosu Mare cu plan de management elaborat si masuri de
conservare stabilite.
– un plan de management pentru ROSCI0345 Pajistea Cenad elaborat.
- 2 specii de mamifere de pe teritoriul sitului ROSCI0345 Pajistea Cenad cu plan de management elaborat si masuri de
conservare stabilite.
– un plan de management ROSCI0338 Padurea Paniova elaborat.
- 1 habitat de pe teritoriul sitului ROSCI0338 Padurea Paniova cu plan de management elaborat si masuri de conservare
stabilite.
12. A.4.4. – un plan de management pentru situl ROSCI0287 Comlosu Mare aprobat.
- 2 specii de mamifere de pe teritoriul ROSCI0287 Comlosu Mare cu plan de management aprobat si masuri de conservare
aplicabile.
– un plan de management pentru ROSCI0345 Pajistea Cenad aprobat.
- 2 specii de mamifere de pe teritoriul sitului ROSCI0345 Pajistea Cenad cu plan de management aprobat si masuri de
conservare aplicabile.
– un plan de management ROSCI0338 Padurea Paniova aprobat.
- 1 habitat de pe teritoriul sitului ROSCI0338 Padurea Paniova cu plan de management aprobat si masuri de conservare
aplicabile.
13. IP.1.1. – un comunicat de presa pentru lansarea proiectului si un comunicat de presa pentru închiderea proiectului, publicate.
14. IP.1.2. – un panou temporar amplasat, o placa permanenta amplasata, 10 autocolante aplicate pe echipamentele achizitionate
15. IP.2.1. - o conferinta de presa organizata, 5 jurnalisti informati, 2 articole, 1 stire televizata, tiraj 7000 exemplare.
16. IP.2.2. - un raport privind aplicarea sondajului de opinie pentru evaluarea gradului de constientizare al comunitatilor locale cu privire la ariile naturale protejate vizate; gradul de constientizare al comunitatilor locale determinat.
17. IP.2.3. – 456 tricouri, 2465 pliante, 470 pixuri, 330 albume foto, 330 plase, 35 afise, 4 bannere, 3 steaguri realizate. 1420 de persoane informate si constientizate.
18. IP.2.4. - o pagina web realizata si intretinuta pe durata proiectului si cel putin 5 ani dupa finalizarea sa, o pagina Facebook realizata si intretinuta pe durata proiectului si cel putin 5 ani dupa finalizarea sa, 1000 de persoane informate si constientizate.
19. IP.2.5. - 7 sesiuni de informare organizate, 2 articole publicate, minim 140 participanti informati si constientizati.
20. IP.2.6. – 3 concursuri scolare organizate, 6 articole publicate, 18 premii acordate, minim 315 participanti constientizati.
21. IP.2.7. – 7 sesiuni de consultare organizate, 2 articole publicate, minim 140 participanti consultati cu privire la continutul planului de management si constientizati.
22. IP.2.8. - 7 sesiuni de prezentare in scoli organizate, 2 articole publicate, minim 140 participanti informati si constientizati prin participare la eveniment.
23. IP.2.9. - o conferinta de prezentare a rezultatelor proiectului organizata, 2 articole publicate, 1 stire televizata, minim 50 participanti informati si constientizati.
24. C.1.1. – 1 multifunctionala cu jet de cerneala, 1 aparat for DSLR cu 3 obiective si accesorii, 3 laptopuri, 3 tablete, 1 set mobilier pentru sediul UIP (4 birouri, 4 scaune, 3 dulapuri biblioraft, 1 comoda), 1 set copii harti cadastrale, 1 set copii registre cadastrale achizitionate, 1 set analize fizico-chimice realizate. 1 custode cu capacitatea institutionala administrativa îmbunatatita.
25. MP.1.1. - 1 proiect implementat eficient, 36 rapoarte lunare, 36 rapoarte contabile lunare, 3 bilanturi contabile anuale, 1 arhiva a documentelor proiectului.
26. MP.1.2. - 6 proceduri de lucru ale UIP elaborate: de organizarea si functionarea UIP, contabilitate, achizitii publice, autorizarea si efectuare plati, intocmirea cererilor de rambursare, managementul riscului.
27. MP.1.3. - 14 contracte semnate si implementate conform cerintelor legale.
28. MP.1.4. - 1 raport final de audit extern; activitati si cheltuieli proiect verificate; confirmare implementare conforma si legala a proiectului.


Se vor achizitiona urmatoarele produse si servicii:
1. Achizitie bunuri pentru intarirea capacitatii administrative a custodelui – echipamente IT si specifice.
2. Achizitie bunuri pentru intarirea capacitatii administrative a custodelui – mobilier.
3. Achizitie harti cadastrale si registre cadastrale pentru ariile naturale protejate.
4. Achizitie servicii realizare analize fizice si chimice pentru determinarea calitatii solului.
5. Achizitie servicii de asistenta tehnica pentru realizare materiale publicitate obligatorie proiect, materiale promovare,
informare si premii concursuri scolare.
6. Achizitie servicii de asistenta tehnica pentru realizarea paginii web a ariilor naturale protejate.
7. Achizitie servicii catering pentru evenimentele proiectului.
8. Achizitie consumabile birou, birotica si materiale pentru sediul UIP.
9. Achizitie servicii realizare audit extern al proiectului.
10. Achizitie combustibil.
11. Achizitie servicii de asistenta tehnica pentru publicare articole in presa.
12. Achizitie servicii inchiriere sala evenimente pentru conferinta de prezentare a rezultatelor proiectului.
13. Achizitie serviciu transport pentru concursurile scolare.
14. Închiriere spatiu pentru sediu UIP în Municipiul Timisoara.

 

Indicator de realizare (conform Cerere de finantare)

 

Valori tinta

Indicatori prestabiliti de realizare

 

Număr de   situri   Natura   2000 cu  administrator  /custode  operaţional

2S95

Situri

3.00

Număr de Situri /arii / specii /  habitate (după caz) care beneficiază de măsuri de conservare active implementate, din care:

2S94

Situri

3.00

Seturi de măsuri/planuri de management/planuri de acţiune aprobate

2S38

Planuri

3.00

Indicatori suplimentari de realizare

Număr habitate de importanță comunitară sau națională cu stare de conservare determinată

-

habitat

1

Număr specii de importanță comunitară sau națională cu stare de conservare determinată pentru ROSCI0287 Comlosu Mare

-

specii

2

Număr specii de importanță comunitară sau națională cu stare de conservare determinată pentru ROSCI0345 Pajistea Cenad

-

specii

2

Număr rapoarte de studiu de evaluare a stării de conservare a speciilor si habitatelor

-

rapoarte

3

Număr liste factori cu influență negativă identificați și evaluați

-

liste

3

Număr rapoarte de identificare și evaluare a factorilor cu influență negativă

-

raport

1

Număr UAT-uri cu factori socio-economici evaluați

-

UAT

7

Număr rapoarte de activitate privind evaluarea factorilor socio-economici

-

raport

1

Număr evaluări privind studiul factorilor abiotici

-

evaluari

3

Număr de rapoarte de activitate privind studiul factorilor abiotici

-

raport

1

Număr hărți de distribuție a speciilor de interes conservativ

-

harti

4

Număr hărți de distribuție a habitatelor de interes conservativ

-

harta

1

Număr hărți de distribuție a factorilor cu influenta negativa

-

harti

15

Număr hărți de prezentare a factorilor abiotici

-

harti

30

Număr hărți cadastrale GIS

-

harti

6

Număr baze de date GIS suport pentru PM

-

Baze de date GIS

3

Număr strategii de conservare a speciilor de importanță comunitară sau națională (fișe de prezentare cu măsuri de conservare) pentru ROSCI0287 Comlosu Mare

-

strategii (fișe)

 

2

Număr strategii de conservare a speciilor de importanță comunitară sau națională (fișe de prezentare cu măsuri de conservare) pentru ROSCI0345 Pajistea Cenad

-

strategii (fișe)

 

2

Număr strategii de conservare a habitatelor de importanță comunitară sau națională (fișe de prezentare cu măsuri de conservare)

-

strategie (fișă)

 

 

 

 

1

Număr planuri de monitorizare a speciilor de importanță comunitară sau națională – 4 planuri de monitorizare – pentru câte 2 specii din fiecare dintre cele 2 arii naturale protejate vizate

-

planuri

4

Număr planuri de monitorizare a habitatelor de importanță comunitară sau națională

-

plan de monitorizare

 

1

Număr planuri de management elaborate

-

Planuri de management

3

Număr planuri de management aprobate

-

Planuri de management

3

Număr comunicate presă obligatorii publicate

-

comunicate de presă

2

Număr articole publicate în presă pentru asigurarea vizibilității în cadrul SEA

-

anunțuri

6

Număr panouri temporare amplasate

-

panou

1

Număr plăci permanente amplasate

-

placă

 

1

Număr autocolante aplicate

-

autocolante

10

Număr de conferințe de lansare a proiectului organizate

-

conferință

1

Numar participanti la conferinta de lansare a proiectului

-

persoane

 

5

Număr sondaje de opinie realizate

-

sondaj

 

1

Număr de rapoarte de activitate pentru realizarea sondajului de opinie

-

raport

1

Număr materiale informative și de promovare realizate și distribuite

-

buc

3622 bucăți: 190 tricouri, 2260 pliante, 470 pixuri, 330 albume foto, 330 plase, 35 afișe, 4 bannere, 3 steaguri realizate

Număr de beneficiari direcți ai materialelor informative, conștientizare și de promovare

-

persoane

1420

Număr de beneficiari direcți ai materialelor de promovare – pliante distribuite în școli

-

persoane

1400

Număr pagini web realizate pentru ariile naturale protejate vizate

-

pagină web

1

Număr pagini Facebook realizate pentru ariile naturale protejate vizate

-

pagină Facebook

1

Număr de sesiuni de informare organizate

-

sesiuni informare

7

Număr participanți la sesiunile de informare

-

persoane

140

Număr de concursuri școlare organizate

-

concursuri școlare

3

Număr participanți la concursurile scolare

-

persoane

126

Număr premii acordate

-

buc

6 biciclete, 6 rucsaci, 6 corturi

Număr de sesiuni de consultare organizate

-

sesiuni de consultare

7

Număr participanți la sesiunile de consultare

-

persoane

140

Număr de sesiuni de prezentare în școli organizate

-

sesiuni de prezentare în școli

7

Număr participanți la sesiunile de prezentare in scoli

-

persoane

140

Număr de conferințe de prezentare a rezultatelor proiectului organizate

-

conferință

1

Număr participanți la conferinta de prezentare a rezultatelor proiectului

-

persoane

50

Număr de participanți direct la evenimentele proiectului

-

participanți

1420

Număr de vizitatori ai paginilor de web și Facebook

-

vizitatori

1000

Număr articole publicate pentru evenimentele organizate

-

articole

16

Număr știri de televiziune difuzate în urma organizării evenimentelor proiectului

-

știri

2

Număr de beneficiari indirecți ai proiectului

-

persoane

30000

Număr de custozi cu capacitate instituțională de management îmbunătățită

-

custode

 

1

Număr echipamente și servicii achiziționate pentru întărirea capacității instituționale de management a custodelui

-

Bunuri si seturi servicii

1 multifunctionala cu jet de cerneala, 1 aparat for DSLR cu 3 obiective si accesorii, 3 laptopuri, 3 tablete, 1 set mobilier pentru sediul UIP (4 birouri, 4 scaune, 3 dulapuri biblioraft, 1 comodă), 1 set copii harti cadastrale, 1 set copii registre cadastrale achizitionate, 1 set analize fizico-chimice realizate.

Număr proceduri de lucru UIP realizate și implementate

-

proceduri

6

Număr contracte de achiziție publică semnate și implementate

-

contracte

13

Număr de rapoarte finale de audit extern al proiectului realizate

-

raport final

1

 

Indicatori suplimentari de rezultat

 

Suprafaţă de arii naturale protejate cu stare de conservare îmbunătăţită prin aprobarea planului de management

ha

10495

Număr de specii de interes conservativ cu stare de conservare îmbunătăţită prin aprobarea planului de management pentru ROSCI0287 Comloşu Mare

specia

2

Număr de habitate de interes conservativ cu stare de conservare îmbunătăţită prin aprobarea planului de management pentru ROSCI0338 Pădurea Paniova

habitatul

1

Număr de specii de interes conservativ cu stare de conservare îmbunătăţită prin aprobarea planului de management pentru ROSCI0345 Pajiştea Cenad

specia

2

Număr de comunităţi locale la care se îmbunătăţesc condiţiile de trai ca urmare a aprobării planului de management

UAT-ul

7.00

Gradul de conştientizare a comunităţilor locale în urma implementării activităţilor proiectului

procente

20%

 

 

Arii protejate

Lista Parcurilor Naţionale din România:

1. Parcul Naţional Retezat, înfiinţat in 1935, este primul parc naţional de pe cuprinsul ţării;
2. Parcului Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş este localizat în Munţii Hăşmaş;
3. Parcul Naţional Buila-Vânturariţa cuprinde creasta calcaroasă liniară a Masivului Buila-Vânturariţa.

Lista Parcurilor Naturale din România:

1. Parcul Natural Lunca Muresului este o arie protejată constituită în România, în aval de municipiul Arad;
2. Parcul Natural Apuseni este situat în vestul României, în partea central-nord-vestică a Munţilor Apuseni;
3. Parcul Natural Bucegi este situat în partea estică a Carpaților Meridionali.

citeste mai departe