Asocația Excelsior a organizat în perioada 22.01.2018 – 29.01.2018 sesiuni de informare a comunităților locale cu privire la ariile naturale protejate vizate de proiect.

S-au organizat și s-au desfășurat șapte sesiuni de informare la primăriile din localitățile Sânnicolau Mare, Cenad, Comloșu Mare, Sânpetru Mare, Saravale, Secaș și Ghizela la care au participat 145 de persoane: lideri locali de opinie( primari, profesori, consilieri locali,administratori de ferme și asociații agricole).

În cadrul acestor sesiuni de informare și conștientizare au fost prezentate informații privind speciile și habitatele de importanță comunitară ca obiectiv de conservare a siturilor, modalitățile de aplicare a restricțiilor cu privire la menținerea și creșterea statutului de conservare a populațiilor acestor specii și habitate, oportunitățile de promovare și dezvoltare a comunităților locale prin crearea siturilor Natura 2000.