Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei „Excelsior” din Arad a organizat în școlile din localitățile Comloșu Mare, Cenad, Sânnicolau Mare, Sânpetru Mare, Saravale, Ghizela și Secaș ediția a II-a a concursului  școlar „VeciniEco” 2018. Acest concurs se înscrie în seria activităților din cadrul proiectului „Elaborarea planurilor de management pentru ROSCI0287 Comloșu Mare, ROSCI0338 Pădurea Paniova și ROSCI0345 Pajiștea Cenad”, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE, 2014-2020.

Prin acest concurs s-a urmărit cunoașterea ariilor naturale protejate din vecinătate, respectiv Pajiștile Cenad, Comloșu Mare și Pădurea Paniova, informarea, conștientizarea elevilor, cadrelor didactice și comunităților locale asupra importanței acestora, precum și promovarea proiectului la nivel local. La concurs au participat elevi din ciclul primar și gimnazial, din localitățile amintite.

Concursul s-a desfășurat în două etape: etapa de preselecție care a avut loc între 23–27. aprilie 2018, în cadrul fiecărei școli și etapa finală, desfășurată în data de 31 mai 2018, în Sala Sporturilor ,,Ioan Morar” din localitatea Sânnicolau Mare.

Prima etapă a concursului, cea de preselecție a avut loc ca urmare a deplasărilor la școlile din localitățile cuprinse în proiect, a semnării acordului de colaborare între școli și asociația noastră, precum și a informării elevilor despre ariile naturale protejate existente în zona respectivă. Această etapă de preselecție a constat în aplicarea unui chestionar elevilor claselor V–VIII., sub forma completării unui careu de cuvinte despre ariile naturale protejate vizate de proiect, chestionar realizat și corectat de către specialiștii în comunicare iar elevii claselor I–IV. au primit sarcina de a realiza un colaj, cu tema ,,Viețuitoarele pajiștilor”/ ,,Viețuitoarele pădurii”, apreciat de către aceleași persoane. În urma evaluării chestionarelor și a colajelor s-au ales din fiecare școală 14 elevi( 7 elevi din clasele I–IV. și 7 elevi din clasele V–VIII.) care să participe la faza finală a concursului.
Etapa finală a concursului ,,VeciniEco” s-a desfășurat în data de 31 mai 2018 în Sala Sporturilor,,Ioan Morar”din localitatea Sânnicolau Mare. Au participat 120 de persoane, respectiv elevii finaliști însoțiți de cadrele didactice din următoarele instituții de învățământ: Școala Gimnazială Comloșu Mare, Școala Gimnazială Cenad, Școala Gimnazială Saravale, Școala Gimnazială Nr.2 ,,Nestor Oprean”,Sânnicolau Mare, Școala Gimnazială ,,Milivoi Trifunschi”, Sânpetru Mare, Școala Gimnazială Ghizela și Școala Primară Secaș. Această etapă a constat în parcurgerea probelor teoretice individuale ( identificarea speciilor de animale, plante pe baza imaginilor – clasele I–IV. iar la clasele V–VIII., un chestionar cu întrebări despre ariile protejate Comloșu Mare, Pajiștile Cenad, Pădurea Paniova, identificarea pe baza imaginii a speciei de mamifere protejate în ariile amintite, denumirea UAT-urilor ale căror suprafețe se suprapun pe suprafața ariilor protejate) și probe practice, individuale (probe  sportive și distractive: ,,Dihorul Hoț” și ,,Nașterea fluturelui”). În urma corectării și validării punctajelor fiecărui concurent, juriul, format din Mihai Pascu, manager de proiect, Cristina Căldare și Carina Pascu, specialiști proiect au stabilit premianții concursului.

Elevii clasați pe locurile I–III. au primit premii separate pe ciclurile de învățământ, primar si gimnazial. La învățământul primar, premiul I. ( bicicleta)  a fost câștigat de câștigat de elevul Agapi Daniel – Școala Gimnazială Ghizela, premiul al II-lea (rucsac) de elevul Nyári Denis – Școala Gimnazială nr.2 Sânnicolau Mare și premiul al III-lea (cort) de elevul Mirian Timotei – Școala Gimnazială Comloșu Mare. La învățământul gimnazial premiul I. (bicicleta) a fost câștigat de eleva Albota Daniela – Școala Gimnazială Saravale, premiul al II-lea (rucsac) de elevul Ioanovici Cătălin – Școala Gimnazială Sânpetru Mare și premiul al III-lea de eleva Naizăr Marisa – Școala Gimnazială Cenad.
În timpul desfășurării concursului din Sala Sporturilor ,,Ioan Morar” din Sânnicolau Mare, un banner tip steag a asigurat identitatea vizuală a proiectului, programului de finanțare și a evenimentului în sine. Participanții la etapa finală (elevi și cadre didactice) au avut asigurate transportul și masa, fiecare primind diplome și materiale promoționale( 120 pliante).